Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Davidu Kočvarovi, sídlem Vlečná 543, Rychvald, 735 32, IČ 65504658, DIČ CZ7012095222 zapsaném v živnostenském rejstříku vedeném v Karviné, spisová značka 97/598917/6234/Str, který je provozovatelem webových stránek www.kuchynekocvara.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala následující osobní údaje:

• Jméno, příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, adresa dodání, telefonní číslo,e-mailová adresa, IP adresa, historie týkající se návštěvy stránek www.kuchynekocvara.cz. Za účelem vytvoření zákaznického profilu.

1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

◦ poskytování produktu a služeb zákazníkům

◦ zasílání emailových sdělení obsahujících informace o slevových akcích na produkty a služby nabízené na internetové adrese www.kuchynekocvara.cz, novinky, rady a jiná obchodní sdělení.

◦ prostřednictvím emailu vám také zašleme vaše osobní přístupové údaje do zóny Můj účet, kde budete moct zpravovat své osobní údaje.

2. Zasílání SMS sdělení s  informací o slevové akci na produkty a služby nabízené na internetové adrese www.kuchynekocvara.cz. Samozřejmostí jsou také drobné pozornosti jako dárek např. v podobě informace (kódu) o mimořádné osobní slevě či nabídce.

2. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 10 let od posledního přihlášení:

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

4. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

◦ vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět a to zasláním emailu na kontaktní údaje Správce.

◦ požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

◦ vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii

◦ u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost

◦ nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování

◦ požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů

◦ na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

◦ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.